Bijtellingspercentage bereken je met behulp van bedrijfsauto.nl
  • Blog

Bijtelling? Wat betekent dit voor mij als ondernemer?

Iedereen die zijn/haar zakelijke auto privé gebruikt, betaalt bijtelling. Maar wat zijn eigenlijk de regels hiervoor? Hoeveel bijtelling moet ik als ondernemer betalen? En waar betaal ik dan precies bijtelling over? Je leest het in dit blog!

Bijtellingspercentage 2017

De bijtellingspercentages worden jaarlijks door de belastingdienst onder de loep genomen. Vorig jaar (2016) hadden wij nog te maken met diverse percentages van 4%, 15%, 21% en 25%. Echter heeft de belastingdienst dit per 2017 een stuk eenvoudiger gemaakt. De percentages zijn namelijk aangepast naar: 4% en 22%%. Het percentage wordt bepaald door de auto waarin je als ondernemer rijdt. Rijd je in een auto waarbij er geen C02-gassen uitstoten (volledig elektrisch)? Dan betaal je 4% bijtelling. Stoot jouw auto wel C02-gassen uit? Dan betaal je 22% bijtelling. Deze percentages zijn tot 2021 vastgelegd. Dit betekent dat alle auto’s die in 2017 tot en met 2021 op naam worden gezet, belast worden met deze percentages.

Vijf jaar een vast percentage

Zoals aangegeven wordt het bijtellingspercentage vastgesteld, zodra de auto op naam wordt gezet. Dit percentage staat vast voor een periode van vijf jaar. De belastingdienst bekijkt ieder jaar de bijtellingscategorieën opnieuw. Dit kan betekenen dat je over vijf jaar in een andere categorie valt.

Waar betaal ik bijtelling over?

De cateloguswaarde van de auto bepaalt het bedrag dat aan bijtelling betaald moet worden. Bijvoorbeeld: De cateloguswaarde van de auto bedraagt € 35.000,-. De auto stoot C02-gassen uit en valt daarom onder het bijtellingspercentage van 22%. De bijtelling per kalenderjaar bedraagt dan: € 7.700,-.

Extra kosten per maand?

Als we uit gaan van bovenstaand voorbeeld, wordt er een bedrag van €7.700 euro berekend aan bijtelling. Dit bedrag wordt opgeteld bij jouw huidige inkomen. Dit kan betekenen dat je in een hogere belastingschaal terecht komt.

Bijvoorbeeld: Je hebt een bruto jaar inkomen van 38.000,- euro. Hier wordt het bijtellingspercentage van €7.700 bijgeteld. Dit betekent dat je 40,8% aan inkomstenbelasting betaald. Om het netto privé gebruik van de auto uit te rekenen, maak je de volgende rekensom:  €7.700 euro (bijtellingsbedrag kalenderjaar) / 40,8% belasting = € 3134,60 per jaar / 12 =  € 261,80 per maand. 

Laatste berichten